Vertimo biuras „Text Solutions“ teikia vertimo paslaugas vadovaudamasis vertimo raštu paslaugoms teikti skirtu Europos standartu BS EN 15038:2006, kuris apibūdina vertimo raštu paslaugų teikėjui skirtus reikalavimus, susijusius su žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais, kokybe ir projektų valdymu, sutarties sąlygomis ir paslaugų teikimo tvarka.

Mūsų biure įdiegtas ir nuosekliai vykdomas vertimo procesas, per kurį darbų kokybę užtikrina ne tik vertimas – jis yra tik vienas proceso etapas, – bet ir vertimo patikra, kurią atlieka kitas vertėjas. „Text Solutions“ biuro teikiamą vertimo paslaugą sudaro:

  • Vertimas ir patikra. Tinkamos kvalifikacijos vertėjas išverčia dokumentą ir atidžiai patikrina savo darbą;
  • Peržiūra. Kitas vertėjas peržiūri vertimą. Jis patikrina, ar vertimas atitinka originalą ir reikalavimus, ar vertime naudojama tinkama terminija, pasiūlo pataisymų ir parengia ataskaitą apie vertėjo atliktą darbą;
  • Redagavimas. Kalbos stilistas, kuriam redaguojamoji kalba yra gimtoji, peržiūri vertimą, kad tekste neliktų stiliaus, rašybos, gramatikos ir skyrybos klaidų.

Be to, visi didesni dokumentai verčiami naudojant vertimo atmintį, todėl kiekvienas išverstas sakinys išsaugomas mūsų duomenų bazėje, kad juo būtų galima pasinaudoti ateityje. Tai garantuoja:

  • Aukštesnę kokybę. Visuose Jūsų bendrovės dokumentuose naudojama vienoda terminija ir aprašymai.
  • Greitesnį atlikimą. Vertimas atliekamas kur kas greičiau, nes vertėjui nereikia iš naujo versti pasikartojančių sakinių ar paragrafų.
  • Mažesnę kainą. Pasikartojantis ir apytikslis tekstai apmokestinami atitinkamai tik 30 % ir 60 % nuo standartinio įkainio.
Prieš pradėdami bendradarbiauti su naujais vertėjais, atsakingai įvertiname jų kvalifikaciją ir gebėjimus. Visi mūsų vertėjai atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
  • Baigę vertimo studijas;
  • Įgiję kitos srities aukštąjį išsilavinimą ir turi ne mažesnę nei 2 metų vertimo patirtį;
  • Turi ne mažesnę nei 5 metų vertimo patirtį.


Redaktoriai ne tik atitinka vieną iš minėtų trijų reikalavimų, bet taip pat turi tos srities, kurios tekstą redaguoja, vertimo patirties.

UAB „Text Solutions“

Kiekvienas vertimo biuro „Text Solutions“ klientas sulaukia ypatingo dėmesio, jį aptarnauja paskirtas projekto vadovas, kuris užtikrina, kad kliento užsakytam vertimui – didesnės ar mažesnės apimties – būtų skiriama pakankamai dėmesio ir kad sutartų atlikimo terminų būtų griežtai laikomasi. Kad suteikta paslauga būtų tikrai kokybiška, paskirtas projekto vadovas kontroliuoja kiekvieną jos atlikimo etapą.

Kontaktinė informacija

Adresas: A. Smetonos g. 7A, LT-01115 (4 aukštas)
Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 680 30440
Mobilusis: +370 674 06037
El. paštas: info@textsolutions.lt

Darbo laikas

PIRM.
8.00 - 17.00
ANTR.
8.00 - 17.00
TREČ.
8.00 - 17.00
KETV.
8.00 - 17.00
PENK.
8.00 - 16.00
ŠEŠT. - SEKM.
Nedirbame